top of page

Trädgårdens Vänner & Fiender

trädgårdens Vänner & Ovänner - trädgårdssnäcka och parksnäcka

Drömmen är ju en frisk trädgård full av blommande rabatter, fina grönsaker och rika fruktskördar, men verkligheten är att vi delar vår gröna oas med såväl önskade som oönskade insekter och djur. Se trädgården sin en självklar del av naturen där växter och djur lever i samspel.

Naturens egen strävan efter jämvikt är stark och en trädgård i balans drabbas sällan av stora eller långvariga angrepp. Den vackraste trädgården behöver inte heller vara den perfekta trädgården.

trädgårdsdrömmar växthus
trädgårdsdrömmar växthus
"Förutom den fantastiska ekosystemstjänsten de ger oss så är de otroligt vackra, insekterna"
-John Taylor, trädgårdsmästare
07-8-18-1311_edited_edited.jpg
trädgårdsdrömmar växthus
Förutsättningar för en frisk trädgård
 

Genom att välja ut de växter som passar bäst utifrån din trädgårds unika förutsättningar skapar man grunden för en frisk trädgård, långt innan de första spåda bladen bryter upp ur den vårvarma jorden.Plats, klimatzon, jordens kvalitet, hur mycket ljus trädgården får och hur vindarna brukar blåsa har stor betydelse. Dvs. rätt planta på rätt plats!

Satsa på friska frön och plantor. Genom att förodla inomhus eller i växthus blir plantorna starkare när de sätts ut och står bättre emot angrepp. När det gäller odling av grönsaker som brukar råka ut för angrepp och sjukdomar, bör man helst välja tidiga sorter för då ökar möjligheten att de hinner ge skörd innan något angrepp tar över.                                                                                                                           

 

Bekämpningsmedel rubbar balansen

Risken är stor att värdefulla nyttodjur stryker med på kuppen om du angriper skadedjur med kraftfulla bekämpningsmedel. Eftersom skadeinsekterna i regel förökar sig snabbare än nyttodjuren, riskerar därför åtgärden att få en motsatt verkan. Om det är absolut nödvändigt att ta till växtskyddsmedel försök därför att använda ett så skonsamt medel som möjligt...

Dra nytta av naturens balans

Att hålla en trädgård fri från skadedjur är knappast möjligt. Genom att värna om naturens hjälpare minskar risken att skadedjuren tar över, samtidigt som trädgården blir mer lättskött. De flesta skadedjur har naturliga fiender som hjälper till att hålla nere beståndet.

Börja jakten tidigt

Att leva med sin trädgård och lära känna den i detalj, gör det lättare att upptäcka förändringar. Gör det till en vana att gå en daglig runda i trädgården och växthuset för att inspektera blad och plantor, så upptäcker du angrepp snabbare och kan lättare stoppa skadeinsekternas framfart. En bra hjälp är att skriva ner anteckningar/dagbok om när olika insekter dyker upp, på vilken växt som drabbas och hur utvecklingen ser ut. Det handlar om att leva med naturen, inte mot den. Var inte på krigsstigen ständigt för då förtar det en stor del av den avkoppling som trädgården kan ge.

Variera växtligheten

Med en större variation av olika plantor drabbas trädgården inte lika allvarligt om någon planta blir angripen för det finns då många andra växter som mår bra och grönskar. Detta eftersom många skadeinsekter och sjukdomar är värdspecifika och angriper bara en sort,

En mångfald av växter lockar till sig fler olika nyttodjur och bidrar på så vis till trädgårdens naturliga skydd. 

 

 

Täck odlingen

Täck över odlingen med fiberduk som ger skydd samtidigt som plantorna får ljus och vatten. Klimatet under blir varmare och fuktigare vilket gynnar tillväxten. Kolla under duken med jämna mellanrum eftersom klimatet även gynnar skadeinstekterna. Framför allt de insekter som övervintrar i jorden gillar läget. Du ska däremot undvika täckodling om du har spanska skogssnigeln i din trädgård. Den fuktiga miljön kan bli ett perfekt tillhåll för dem.

Växelbruka trädgården

Det självklara växelbruket har återigen blivit aktuellt. När bekämpningsmedlen kom stort blev det mindre viktigt med växelbruket eftersom det ändå gick att få bukt med skadeinsekterna på enkelt sätt. Idag vill många undvika gifter och därför har växelbruket kommit tillbaka. När samma sorts gröda odlas på samma plats i flera år i rad ökar risken för angrepp och sjukdomar. Genom att variera odlingen hinner jorden återhämta sig tills det är dags för samma gröda att komma tillbaka på samma plats. En fyra- eller femårig växtföljd är oftast lagom. I en liten odling som min egen kan detta vara svårt att få att funka men försök att variera den genom att hoppa över någon gröda ett år och istället odla annat.

trädgårdsdrömmar växthus
Växternas SUGANDE fiender

Växtsugarna är skadeinsekter som suger i sig växtsaft med sin snabel vilket leder till att växterna dräneras på kraft. Exempel på dessa är olika växtlöss och stritar. 

 

                        

För att få njuta av vackra fjärilar i trädgården kan det vara värt att låta bladen bli lite naggade i kanten av deras larver, det är sin sak. Men det är lite svårare att acceptera träd eller buskar som blir helt kalätna, eller att fruktskörden och grönsakerna blir oätliga och förstörda. Det är bra att veta lite mer om de olika arterna innan du väljer att bekämpa dem .

Gnagande LARVER och nyttiga hjälpredor
Trädgårdens TVÅVINGADE FLYGARE

Stickmyggan och husflugan ingår i en artrik grupp av insekter som bara har ett vingpar. I gruppen finns det de som är till nytta och de som ställer till skada. Som så ofta är det larverna som ställer till mest skada. 

SNIGLAR OCH SNÄCKOR

Sniglar och snäckor var förr inte några större problem i trädgårdar. De bryter ner löv och växter och är viktiga renhållare i naturen. I mitten av 1970-talet kom dock spanska skogssnigeln och förändrade spelplanen väsentligt. 

SKALBAGGAR till nytta och gissel

Många skalbaggar är otroligt vackra med fantastiska färger och mönster. En del av dem är till stor hjälp i kampen mot skadedjur men i släktet finns även förödande växtätare.

Runda hål i bladen och skarpa jack längs bladens kant är tecken på att en växtätande skalbagge eller skalbaggslarv varit i farten. Starka käkar ger dessa typiska gnagskador med skarpa kanter.

Växtätande skalbaggar finns främst bland  bladbaggar, bladhyrningar och viglar. 

SVAMPSPORER

Svampsjukdomar av olika slag är vanliga bland fruktträd och drabbar också bär, grönsaker och blommor. Vädret kan vi inte göra något åt , däremot kan vi försöka göra det bästa för att minska skadorna. Det handlar till stor del om att gallra, hålla luftigt och att vara uppmärksam.  

NYTTODJUREN​

Locka Nyttodjuren till din trädgård så kan du få hjälp av dem med att begränsa skadedjurens framfart. De flesta skadedjuren i trädgården har sina naturliga fiender-det är naturens ordning för att ingen art skall ta över. Gör det trivsamt för trädgårdens nyttodjur.

bottom of page