top of page

TRÄDGÅRDENS TVÅVINGADE FLYGARE:

Stickmyggan och husflugan ingår i en artrik grupp av insekter som bara har ett vingpar. I gruppen finns det de som är till nytta och de som ställer till skada. Som så ofta är det larverna som ställer till mest skada.

 

                      

GRÄS
KÅL
JORDGUBBE
LÅNGBENT HARKRANK

Tipuloidea  Cedidomyiidae  Contarinia  Delia  mfl  

 

Pappa långben, långbenskrank är smeknamn på Harkranken, Tipuloidea, som känns lätt igen på sina långa tunna ben. Som vuxen individ lever den en kort tid då den suger nektar ifrån blommorna. Mot slutet av sommaren lägger den sina ägg på platser där det finns gräs och där övervintrar sedan larverna.

Det finns också arter av harkrank som lever på kål, potatis och jordgubbsplantor. Harkrankens larv är gråbrun och stor, ca 4cm. 

                        

 

HALLON
FRUKT
GALLMYGGA OCH SORGMYGGA

Cecidomyiidae  Sciaridae mfl

Den lilla gallmyggan, Cecidomyiidae, med små pärlbandslika antenner sticks inte. Olika arter är specialiserade på olika värdväxter och oftast enbart utvalda delar av den. Angreppen ger upphov till gallbildningar, utväxter på blad eller skott, men de kan också ge buckliga, vridna blad som inte utvecklas normalt. Efter ett tag blir frukter, bär och blomknoppar missbildade,

Av namnen framgår vilka värdväxterna är, som t.ex. pärongallmyggan, Contarinia pyrivora. Svarta vinbär och hallon har sina gallmyggor. 

Aklejagallmyggans, Macrolabis aquilegiae, larv som är orangefärgad bosätter sig i de angripna delarna. Blomknopparna svartnar eller blir fläckiga, missbildade och slår inte ut. 

 

Det finns vissa myggor som är rovdjur. Bladlusgallmyggan, Aphidoletes aphidimyza, lägger sina ägg i närheten av bladlöss. När mygglarverna kläcks har de nära till maten.

 

En mygga som igentligen inte förekommer i trädgården är den svartvingade sorgmyggan, Sciaridae. Vi ser den ofta runt krukväxterna och i växthus. Larverna lever på döda växtdelar och kan ibland även angripa späda plantor och rötterna på större plantor,

LÖK
KÅL
MOROT
TOMAT
07-8-18-1313_edited.jpg
FLUGOR

Calliphoridae  Muscidae  Delia  Psila  mfl 

 

Många flugor lägger sina ögg bland kökslandets växter där larverna sedan gnager på stjälkar och rötter. Nägra exempel är Lökflugans, Delia antiqua, larv som håller till bland lökväxterna. 

Lilla och stora kålflygans, Delia radicum och Delia floralis, larver angriper kålplantornas rötter och bönstjälkflugans, Delia florilega, larv lever i bönplantans stjälk. Som vuxna lever flugorna av blomnektar.

Symptom på att fluglarver lever på eller i en växt är gula, vissna plantor som växer dåligt. På rotsaker syns gnagskador på utsidan och inne i rotfrukten är det gnagda gångar med larver. 

 

Morotsflugan, Psila rosae, är en rotfluga vars ljusa larv lever i morötter, palsternackor, rotselleri och rotpersilja. Eftersom det sällan syns på blasten att du har ett angrepp är den svår att mota bort. Det är för sent att göra något när du drar upp rotfrukten och ser skadorna.

 

Minerarflugornas, Agromyzidae, larver lever på blad, i stjälkar och i rötter på exempelvis tomater och gurka, också på akleja och stjärnflocka. Namnet kommer av att det bildas ett slingrande mönster när larverna gnager gångar.

 

 

Blomflugor, Syrphidae, är en stor familj med många arter som kan se väldigt olika ut. De flesta är nyttodjur. Blomflugans grön- eller gulaktiva larver äter bladlöss och fullbildad lever den på pollen och nektar och hjälper till att pollinera blommor.

 

TIPS & RÅD:

Med växelbruk och täckodling minskar du risken för återkommande angrepp av myggor och flugor. Genom att rensa ogräs och luckra upp jorden går det att upptäcka puppor och larver. För att få en fin skörd gäller det att skydda plantorna och hålla dem under uppsikt när de är späda. Rensa ogräs och luckra upp jorden för att upptäcka puppor och larver. Hindra larver från att ta sig ner ifrån växterna till jorden för förpuppning. 

Har du fladdermöss, spindlar, grodor och fåglar i din trädgård så är maten ordnad för dem.

bottom of page