top of page
TrädgårdsDrömmar Vatten

Vattnet

Vatten i all enkelhet...

Ett litet fat med med några vackra stenar och rent vatten tillsammans med krukorna på altanen blir friskt och levande. Det fina plaskandet från en liten fontän i ett gammalt ämbar sprider en känsla av stillhet över trädgården och känns hemtrevligt. Ett fågelbad står högt i kurs bland fåglarna och om du har ett bad med lite tjockare kanter och inte så djupt kommer även änglarna i trädgården; fjärilarna! 

poolen 2006-2018
"Vissa känner regnet.
Andra blir bara blöta."
-Bob Marley
trädgårdsdrömmar vatten
Spegel-Spegel...

Vi har dels ämbaret med den lilla fontänen och ett fågelbad/fjärilsbad...till och med ett humlebad!

På tal om ämbaret: det fanns i uthuset som förr varit en tvättstuga med bykgryta och eldstad. När vi rev eldstaden så blev det rostfria stora ämbaret kvar och med lite tur kunde vi plugga det i botten, gräva ner det så bara 10cm stack upp ovan jord och i med vår gamla akvariepump som fontän. Längs kanten staplade jag upp en massa småstenar och satte dit några rör med bl.a. gräs runt. Det funkar utmärkt! Ännu idag(2022) håller kärlet tätt och ser lika fint ut nu som för 18 år sedan när det var nyinstallerat.

 

Jag när fortfarande trädgårdsdrömmen om att ha en stor damm där växter flockas runt och groddjur stortrivs i och där man kan sitta på en bänk och njuta av skådespelet. Kanske en vacker dag i framtiden, när poolen har gjort sitt för vår familj för då finns alla möjligheterna redan där, i form av en 1,5 mtr djup grop  x Ø4m och rördragning med el osv. klart...vi får väl se tiden an...

 

 

 

 

trädgårdsdrömmar Damm vatten
Dammen 

Ju större dammen är desto bättre förutsättningar har man att lyckas få en bra balans och klart vatten. I den stora dammen blir temperaturväxlingarna mindre.

 

Den grundläggande regeln för att få friskt vatten är att ha mycket växter som förbrukar näringen som fiskarna avger i form av avföring. Den som har mycket fisk och lite växter i sin damm får oftast problem.

 

Vilken form man vill ha på sin damm bestäms förstås av vilken stil man har i trädgården. I den formella trädgården med tuktade och raka kvarter vill mansäkert ha någon geometrisk form på dammen och med ett springvatten i dess mitt. Då har man den inte för växternas eller grodornas skull.

 

I den mer naturnära trädgården vill man säkert ge dammen en mer organisk form där det sluttar långsamt nedåt så fåglar och andra djur kan komma åt vattnet på ett tryggt sätt.

 

Glöm inte att anordna en liten sittplats i anslutning till din damm.

 

 

trädgårdsdrömmar trädgårdsdamm
tradgardsdrommar dammen
trädgårdsdrömmar trädgårdsdamm
trädgårdsdrömmar's damm 2019
trädgårdsdrömmar vatten damm
trädgårdsdrömmar vatten
trädgårdsdrömmar vatten
trädgårdsdrömmar tradgardsdamm
trädgårdsdrömmar vatten damm
trädgårdsdrömmar vatten damm
trädgårdsdrömmar vatten damm
trädgårdsdrömmar dammprojekt
vattenspegel trädgårdsdamm
trädgårdsdrömmar vatten

Vi hade funderat länge på att få in en damm på framsidan av huset. Vi gillar ljudet av lugnt porlande vatten. Dammen skulle vara halvt ovan jord för att på så sätt se vattenspeglen tydligare och slippa få i en massa löv på hösten. Vi skulle ha en bänk att sitta på invid huset och att se ut över dammen och njuta i kvällssolen under sommaren. Det skulle vara en rektangulär damm med tydliga avslut/kanter, en vattenfontän och några enstaka växter och näckros. Inget mer, inga fiskar eller annat lulllull.Inga krångliga reningsverk utan bara en akvariepump eller enkel dammpump för 500 kr till fontänen som skulle lyftas in i källaren till hösten. Dammen skulle tömmas varje höst och växterna övervintras i växthuset. Som sagt, minimalt med skötsel och inga konstigheter. Hur gör vi då?

 

Det hela börjar med att vi får ta hand om en väns gamla oljetank. Taket på tanken hade kapats av 60 cm och var hel. Vi tog hem den och tvättade noggrant ur den och målade den, först rostskydd och sedan med grå täckfärg.

 

Därefter tog grävandet vid. Marken skulle grävas ur cirka 30 cm. Vi tog hjälp av en liten trädgårdsgrävmaskin som gjorde jobbet på en timme. Skulle vi grävt ur för hand hade det tagit många fler timmar kan jag lova. Marken grävdes ur på höstkanten 2013 för att den skulle stå öppen och packas till under vintern. Tanken lyfts på plats och vattenfylls 10 cm och sedan täcker vi över hela alltet för skydd mot mer snö ner i dammen. Sedan är det bara att låta vintern passera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 börjar vi lägga ut kantsten och singel runt dammen som nu har vattenfyllts lite mer än hälften, för att hålla emot tyngden när singeln läggs intill dammväggarna.

När grundarbetet var klart så sattes fontänpump på plats.Fontänen kunde finjusteras i höjd med hjälp av gamla trädgårdsplattor. 

Så var det dags för dammväxterna. Vi valde att inköpa dem när säsongen var över, dvs i augusti-september då handeln rear ut växterna. Vi gjorde många fynd (10-20kr/st)och bland annat en röd näckros. Som inte överlevde vintern. Nu har vi en gul näckros i dammen istället. Den klarar vintern.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 sätts en kant utanför dammväggen som består av gamla cementplattor som ställs på högkant. Det gjordes först som ett test för att se om vi gillade kanten runt dammen. Den blev lite mer markerad då den fick en utvändig extra vägg av grå cementplattor. Det blev vi väldigt nöjda med. 

Fast nu(2022) har vi tagit bort stenkanten igen. Myrorna gillar mellanrummet mellan stålplåten och stenarna lite för bra. 

 

 

Nämnde jag tidigare att vi inte skulle ha fisk?

2016 inhandlade vi 4st guldfiskar. De får mat varje morgon och kväll hela säsongen fram tills det blir för kallt under +5°C. Vi har luftstenar och pump för syresättningen igång hela vintern och en bit in på våren. En ytlåda i frigolit ska hålla det öppet under vintern så att sumpgaser kan försvinna. Såg att alla 4 fiskarna var i liv fram tills det kom is i slutet av december. Hoppas att de överlever...vill gärna se Vitnosen, LillFena, StorFena och Halvan igen 8)...

 

 

DE LEVER OCH FRODAS VÅREN 2017!

Alla fiskarna har överlevt. Nu växer de och får mat.

I juli upptäcker vi att 1 fisk är försvunnen...är det nu man ska prata allvar med våra katter tro?!  

2018: alive and kicking! 3st fiskar som har blivit väldigt stora nu.

2019: alla 3 guldfiskarna har överlevt och växt bra. Köpt 3 koikarpar varav 1 finns kvar i september 2019... :(

2020: alla 3 guldfiskarna har klarat vinter med god tillväxt. 1 koikarp har överlevt och växt på sig bra.

2021: 3 guldfiskar och 1 koikarp lever och förökar sig bra. Nu är de stoooora fiskar.

2022: om än ännu större tillväxt i vinter....en massa småfisk som övervintrat tillsammans med de 4 stora...

 

 

Dammen i parterre´n
TrädgårdsDrömmar vatten trädgårdsdamm
trädgårdsdrömmar vatten damm
IMG_4610.JPG
IMG_4605.JPG
TrädgårdsDrömmar vatten trädgårdsdamm
dammfiskarna 2018
trädgårdsdrömmar vatten damm
trädgårdsdrömmar vatten damm
VattenVäxter

Vattenväxterna är örter, vanligtvis perenner som anpassat sig till fuktig miljö. De är anpassade till att uthärda syrefattiga miljöer, men tål för den skull också normala syrehalter. Många vattenväxter trivs därför utmärkt också i vanlig trädgårdsjord om den inte är alltför väldränerad. Gränsen mellan landväxter och vattenväxter är flytande och i handeln används termen vattenväxter oftast i sin vidaste betydelse och omfattar då alla växter som trivs bäst i lite fuktigare jord eller ännu våtare.Vattenväxterna planteras på samma sätt som övriga perenner. Några vill ha näringsfattiga torvjordar, andra rika lerbottnar. Växter som är rotade under vattnet planteras i korgar eller fritt på bottnen.

Bästa planteringstiden är under växtsäsongen, april-september. Vid planteringen är det enklast att använda speciella planteringskorgar där man täcker insidan med t.ex. marktäckväv eller tunna skivor utskurna ur ett torvblock. Täck jorden med ett lager singel för att hindra den att flyta omkring.

 

Vattenväxterna delas in i 5 grupper: fuktmarksväxter, sumpmarksväxter, övervattensväxter, undervattensväxter och flytväxter. 

-Fuktmarksväxter trivs bäst om jorden inte är helt vattenmättad.

-Sumpmarks- och övervattensväxterna växer i våt jord eller på grunt vatten.

-Undervattensväxterna lever nedsänkta under vattenytan.

-Flytväxterna kan antingen flyta på ytan eller vara förankrade i botten som t.ex. näckrosen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Näckrosor: (undervattensväxt/flytväxt) Nymphaea, blommar väldigt länge. Det finns några få men ytterst viktiga krav om man vill få dem att blomma överdådigt - Näckrosorna är nämligen ytterst ljuskrävande och mycket värmeälskande. En näckrosdamm skall placeras soligt och varmt och i skydd för kylande vindar, med andra ord i söderläge. Tänk på att näckrosen behöver 6-8 timmar sol för att blomma och att den normalt täcker en yta på 1,5-2ggr djupet den är planterad på. Näckrosorna ska planteras i lerhaltig mineraljord och behöver mycket näring för sin utveckling. Lägg ett lager sten överst i planteringskorgen för att förhindra att vattnet grumlas och för att undvika att vissa fiskar gräver i leran. . Det tar i regel en säsong för den att etablera sig och det är först efter något år som den blommar rikligt. Det finns näckrosor för alla djup. Idag finns det hundratals namnsorter av näckrosor i handeln. Vita, rosa och röda bör väljas i första hand då de är klart härdigast och klarar även att dammen bottenfryser. Gula och kopparfärgade eller färgskiftande sorter har delvis tropisk härkomst och är sämre övervintrare och bör planteras på frostfritt djup eller flyttas på vintern.

Undervattensväxter:hjälper till att hålla balans i dammen genom att ta upp närsalter via bladen och avge syre till vattnet. Särv, Hornsärv och Våtsärv flyter fritt i vattnet och hornsäv/våtsärv saknar rötter och tar upp all näring via bladen. Vattenpest sprider sig mycket snabbt och kan lätt bli för växtkraftig för mindre dammar. Många av denna typ av växter växer iregel snabbt och bildar tjocka snår där fisken gärna gömmer sig.

Flytväxter:Genom att skugga vattenytan kan de hjälpa till att hålla nere vattenemperaturen i dammen. Mossbräken är inte helt härdig i Sverige men överlever ofta under milda vintrar. Lever i symbios med blågröna bakterier som kan fixera luftkväve. Vattenhyacint tynar ofta snabbt bort i dammen då den kräver värme och kan möjligtvis passa i en soligt placerad tunna men den övervintrar inte utomhus. Vattenaloe växer vild i södra Sverige och flyter ofta fritt strax under vattenytan under sommaren, men kan rota sig på botten och övervintra. Musselblomma 'Pistia stratoides' sprider sig snabbt med sidoskott och övervintrar inte utomhus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumpmarks- & Övervattenväxter:Den största gruppen vattenväxter som planteras mellan 0-60cm. Plantera i korgar eller direkt på botten. Använd en mager jord med stort lerinnehåll. Många av växterna går att plantera direkt i grov grus. Kalmus har en säregen kryddig doft och trivs i näringsrika vatten. Svalting är vildväxande i hela landet. Blomvass är mycket lättodlad och anpassningsbar, oumbärlig för varje prydnadsdamm. Kabbeleka växer vild i hela landet och är lättodlad och trivs i de flesta jordar. Blommar i maj-juni. Knappsäv är vildväxande i hela landet och är vacker tillsammans med storbladiga växter som svalting eller pilblad. Ängsull sprider sig starkt med underjordiska utlöpare. Tuvull är ett halvgräs som bildar vackra tuvor och sprider sig inte med utlöpare. Kärrtörel har vacker höstfägring i rött och purpur och är en ståtlig solitär vid dammkanten. Hästsvans är vanlig i hela sverige. Liknar en liten gran. Glansiris är robust och odlingsför, mycket odlingsvärd. Gul svärdlilja sprider sig med krypande jordstammar. Vacker på våren. Exempel på växter: Planteringsdjup 0 cm= Sommarviva Japansk Viva, Planteringsdjup 0 - 5 cm=Kabbeleka Sumpkalla Gult Gyckelblomster, Planteringsdjup 0 - 30 cm=Kalmus Blomvass Glansiris Gul Svärdslilja ,Planteringsdjup 20 - 60 cm=Pilblad Sjösäv Smalkaveldun

 

Algerna: Alger av olika slag hör också hemma i trädgårdens vattensamlingar. Alla alger tar upp näring och avger syre. Särskilt under värmeperioder är det vanligt med kraftig algtillväxt. Trådalger kan då täcka undervattensväxterna så att dessa förkvävs och hela dammen kan nära nog slamma igen. Ofta är dock det hela av övergående natur. Överdriven förekomst av alger beror alltid på för hög näringstillgång i vattnet.. Andra faktorer som gynnar algtillväxten är stark solbestrålning och hög vattentemperatur. En inte alltför grund damm som är planterad med mycket växter på botten, längs strandlinjen och flytande på ytan har sällan långvariga algtoppar.

trädgårdsdrömmar näckros
trädgårdsdrömmar vattenväxt
trädgårdsdrömmar vattenväxt
IMG_2613.JPG
näckrosor
dammväxter
Versailles trädgårdsdrömmar golv gräsmatta
fontana di trevi Rom 2018
bottom of page