top of page

LOCKA NYTTODJUREN TILL DIN TRÄDGÅRD:

Naturen har sin egen strävan efter balans. Innan du själv tar till överilade bekämpningar mot skadeinsekter är det värdefullt att först undersöka om det finns naturliga fiender som är på väg att göra en insats. 

Börja med att få trädgården trivsam för humlor, fjärilar, nyckelpigor, fåglar, fladdermöss, grodor och andra vänner. En mångfald av blommor, buskar och träd gör att hjälpredorna trivs. Kan du avsätta en liten del av trädgården till den vilda naturens ruggar av nässlor, ängsblommor eller en damm så har du kommit en bit på väg. Förutom vilda ängsblommor är buddleja, luktviol, flox, aster, heliotrop, rudbeckia och kärleksört blommor som lockar pollinerande insekter.  Glöm inte kryddväxternas blommor som lockar många nyttoinsekter. Anlägger du en doftande kryddträdgård med timjan, isop, gurkört, mynta och lavendel så glöm inte placera en bänk intill för du lär få många besök av vackra humlor och bin. Varför inte låta en liten liten del av gräsmattan förvildas med blommor som vitklöver, tusensköna och brunört.

Skapa Naturliga boplatser. Nyttodjuren behöver tillgång till föda, vatten, skydd och någonstans att bo. Sätt upp insektsholkar och fågelholkar. Har du inte en damm så sätt ut grunda skålar med vatten där insekterna och fåglarna kan dricka. För att locka dina hjälpare mer kan du också spara ett hörn i trädgården med avklippta grenar, löv, stenar och några obehandlade brädor. Där trivs nyttoinsekter och med lite tur så kan igelkotten finna övervintring. Buskar och träd är viktiga för skugga och skydd. Döda träd och murkna trädstammar kan ha betydelse eftersom vissa insekter lägger sina ägg där.

 

                      

trädgårdens Vänner & Ovänner - trädgårdssnäcka och parksnäcka
trädgårdens Vänner & Ovänner - trädgårdssnäcka och parksnäcka
FLADDRANDE FÄRGGLÄDJE

Fjäril

Fladdrande Färgglädje ger oss fjärilarna. Trots att vissa fjärilslarver äter av växternas blad är de också föda för andra djur och som fullbildad fjäril är den en utmärkt pollinerare. För att locka fjärilar välj växter som är rika på nektar, doft och färg. Nässlor ger liv åt många dagfjärilar för äggläggning eller som värdväxt för larverna hos Påfågelöga, amiral och nässelfjäril.

Fjärilar vill gärna också ha vatten i sin närhet. Har du inte damm så sätt ut ett grunt fat på en vindskyddad och solig plats i trädgården åt denna fladdrande färgglädje.

trädgårdens Vänner & Ovänner - trädgårdssnäcka och parksnäcka
RANDIGA VÄNNER

Humla Bi Geting  

 

Randiga Vänner är de mest kända nyttodjuren. Humlor och bin är helt nödvändiga för pollinering av frukt, bär och vissa grönsaker. Getingen kan vara en plåga men den hjälper också till eftersom den matar sina larver med insekter och insektslarver. Blomflugans larver äter gärna bladlöss. 
 

trädgårdens Vänner & Ovänner - trädgårdssnäcka och parksnäcka
trädgårdens Vänner & Ovänner - trädgårdssnäcka och parksnäcka
trädgårdens Vänner & Ovänner - trädgårdssnäcka och parksnäcka
trädgårdens Vänner & Ovänner - trädgårdssnäcka och parksnäcka
SKALBAGGAR & SKINNBAGGAR

Jordlöpare Nyckelpiga Näbbstinkfly Bärfis 

Jordlöparen är en av trädgårdens bästa medhjälpare. Lever av insekter och deras larver både som larv och fullbildad. Den kan t.o.m äta äggen från den spanska skogssnigeln. Med hjälp av sina långa kraftiga ben springer den ikapp sina bytesdjur.

Nyckelpigan är också en av trädgårdens bästa medhjälpare. Larven frossar i bladlöss och sköldlöss. Innan den efter någon vecka förpuppas har larven hunnit äta mellan 600-800 bladlöss. Tyvärr är det lätt att förväxla den gråblå med gula fläckar färgade larven med larver från skadeinsekter så var noga att studera larven innan du avlägsnar den.

En av de vanligaste skinnbaggarna som suger i sig skadedjur med sin sugsnabel är allmänt näbbstinkfly, Anthocoris nemorum. Lever av bladlöss, sköldlöss, skalbaggslarver och spinnkvalster. 

Rovlevande bärfisen, picromerus bidens, suger i sig växtsaft men lever till stor del av stekel- och fjärilslarver.  

26-9-18-3131_edited.jpg
05-9-18-4629.jpg
SPINDLAR & TVESTJÄRTAR

Vargspindel Krabbspindel Gurkspindel Lockspindel Tvestjärt

Spindeln är ett rovdjur som jagar insekter både med och utan nät. Spindlar som hoppar och jagar sina byten är Vargspindeln, Lycosidae, och Krabbspindeln , Thomisidae. Lockespindlarna, Opiliones, är en grupp spindeldjur med äggformad kropp som inte är avdelad, vilket skiljer dem från egentliga spindlar. De är extremt långbenta och jagar sina byten som bladlöss, insekter, larver av fjärilar och skalbaggar och är aktiva på natten.  

Hjulspindlar, Araneidae, och mattvävarspindlar, Linyphiidae, bygger däremot nät där de fångar sina byten. Även Gurkspindeln, Araniellla cucurbitina, ingår i familjen hjulspindlar som väver fångsnät. Gurkspindeln känns igen på sin lysande gröna bakkropp.

Tvestjärten, Forficula auricularia, har fått ett oförtjänt dåligt rykte. Visst kan du se den gnagandes på någon blommas kronblad men dess stora fördel är att den äter mängder av bladlöss, sköldlöss och insektslarver. Den gömmer sig under dagen och jagar på natten. 

BLADLUSLEJON &  PARASITSTEKLAR

Guldögonsländor Stinksländor Florsländor Parasitsteklar

Guldögonsländor, Chrysopidae, eller stinksländor som de också kallas och florsländor, Hemerobiidae, är namnen på sländor som räknas till riktiga nyttodjur. Som vuxna har de tunna genomskinliga vingar och lever av pollen och nektar men det är som larv som de kalasar på bladlöss, sköldlöss, mjöllöss och spinnkvalster. De är så glupska att de ofta därför kallas för bladluslejon.

Parasitsteklarna, Parasitica, är en grupp med många arter och de flesta parasitsteklarna är specialicerade på en eller några insektsarter. Det är framför allt bladlöss, bladloppor och sköldlöss som blir värddjur åt parasitstekelns ägg och larver.

DAGGMASKAR

Lumbricus

Daggmasken har viktig roll i näringskedjan och den tar hand om organiskt material som löv och förmultnande växtdelar och bryter ner dem. Förutom att jorden får näring så hålls den porös eftersom daggmaskens gångar luckar upp jorden och gör så att vattnet lättare når ner till växternas rötter. 

FÅGELSÅNG OCH LITE STÖRRE HJÄLPARE

Småfåglar Igelkotten Fladdermusen Grodor Paddor 

Gör det trivsamt för fåglarna och fladdermöss i trädgården eftersom de äter larver och insekter. Finns det möjlighet för fågelholkar i trädgården så bosätter de sig gärna där. Fladdermusen lockas till trädgårdens lugna och ostörda plats med en speciell fladdermusholk som finns att köpa eller tillverka egen.

Igelkotten är ofta en omtyckt gäst och den äter larver, skalbaggar och till och med sniglar. Igelkotten är fridlyst så var extra rädd om den om du har turen att ha den i din närhet.

Grodor och paddor är nyttodjur som blivit mer sällsynta och de är numera fridlysta. De äter olika sorters insekter, deras larver, snigelägg och även mindre sniglar. En damm med mycket växtlighet där de kan lägga sina ägg gör att de trivs. 

TIPS & RÅD:

Spansk skogssnigel är nattaktiv. Gå en runda på kvällen eller tidig morgon för att samla in och avliva de exemplar du hittar under våren och sommaren. Om du vill skydda växter så sprid ut kaffesump, sågspån eller äggskal runt växten. Spansk skogssnigel undviker marktäckningar som grovt grus, sand eller singel. Lägg ut en planka där du misstänker angrepp så kommer mest troligt sniglarna att gömma sig där under dagtid. Undvik bekämpningsmedel baserade på järnfosfat då inte bara spansk skogssnigel äter utav det utan även andra sniglar och snäckor äter av det och dör. Nematoder skall man använda tidigt på våren eftersom det har bäst verkan på ungdjuren.

Vattna i trädgården på morgonen så det hinner torka upp till kvällen. I områden med mycket sniglar bör man inte använda täckodling som då gynnar sniglen.

bottom of page