top of page

FJÄRILS- & STEKELLARVER

GNAGANDE LARVER OCH NYTTIGA HJÄLPREDOR:

För att få njuta av vackra fjärilar i trädgården kan det vara värt att låta bladen bli lite naggade i kanten av deras larver, det är sin sak. Men det är lite svårare att acceptera träd eller buskar som blir helt kalätna, eller att fruktskörden och grönsakerna blir oätliga och förstörda. Det är bra att veta lite mer om de olika arterna innan du väljer att bekämpa dem.

 

                      

PÄRON
MOROT
POTATIS
FJÄRILARNAS LARVER

Pieris  mfl

 

Fjärilarnas larver:

Fjärilssläktet är enormt och dagfjärilar som påfågelöga, Inachis io, amiralfjäril, Vanessa atalanta, nässelfjäril, Aglais urticae, och makaonfjäril, Papilio machaon, känner vi i regel bäst till. Deras larver gör inte stor skada på trädgårdens växter då många av dem lever på nässlor, tistlar, vilda blommor och träd. 

Bland dagfjärilarna är det istället vita sorter i familjen vitfjärilar som kålfjäril, Pieris brassicae, och rovfjäril, Pieris rapae, som ställer till oreda. 

 

Gnagande larver i köksträdgården:

Stora hål i bladen på kålväxterna kan vara spår efter kålmal, Plutella xylostella, efter kålfjärilen/kålmott, Evergestis forficalis, och efter kålflyet, Mamestra brassicae. Den bruna eller gröna larven till kålflyet är svår att få tag på då den är nattaktiv. 

 

Bland nattflyn finns t.ex. Jordflyet, Agrotis spp,. vars larv gnager på det mesta av potatis, kål, morötter, selleri och rödbetor.

                        

 

ÄPPLE
ROS
GNAGANDE VECKLARE

Dydia 

I slutet av Maj och i Juni kan man se Äpplevecklaren, Cydia pomonella, och plommonvecklaren, Cydia funebrana, flyga runt bland träden för att leta efter kart där de kan lägga sina ägg. Larverna lever sen i frukterna och kryper ur efter några veckor för att övervintra i trädets bark. Ett igentäppt hål i äpplet eller päronet är spår efter äpplevecklarens larv.

En droppe stelnad vätska på plommonet visar var plommonvecklaren borrat sig in i frukten. Plommonvecklarens larv är rödaktig med mörkare huvud.

 

Rönnbärsmålen, Argyresthia cnonjugella, tillhör malfjärilarna och dess grågula larv angriper äppelträden på liknande sätt som äpplevecklarens larv. Framför allt de år då rönnen har sämre fruktsättning. Den övervintrar dock ej i äppelträden utan i en kokong nere i jorden.

 

Rosenvecklaren är en fjäril som lägger ägg på rosenbuskarnas skottspetsar. Larven ligger invecklad i ett blad som spunnits ihop med fina trådar. Den gnager på rosornas blad, skott och knoppar.

ÄPPLE
FROSSANDE MÄTARE

Operophtera  Erannis

 

Mätare är en stor grupp bland fjärilarna. Allmän frostfjäril, Operophtera brumata, och Lindmätaren, Erannis defoliaria, har gröna larver som under försommaren frossar på äppelträdets bladverk och andra lövträd och buskar. Efter några veckor förpuppar den sig i jorden och sent på hösten kläcks pupporna. De vinglösa fjärilshonorna klättrar upp i träden för parning och lägger äggen på grenarna.

KÅL
ROS
STEKLARNAS HUNGRIGA LARVER 

Apocrita  Symphyta

 

Steklar är en stor grupp insekter. Bland nyttoinsekterna kan nämnas getingar, bin, humlor och myror.

 

Det är bland växtsteklarna som skadedjuren finns. Många av dessa är bundna till vissa växter som Krusbärsstekeln, Nematus ribesii, klematisbladstekeln, Rhadinoceraea ventralis, och aklejabladstekeln, Priistihpora alnivora. Äggen läggs på blad, knoppar eller skott och larverna lever av grönskan. Som vuxna flyger de iväg och livnär sig på pollen och nektar. 

 

Bland steklarna finns även parasitstekeln som räknas till nyttodjuren då den hjälper till att hålla nere antalet växtlöss och insektslarver. 

 

Olika sorters steklar drabbar även rosorna där honorna lägger ägg i knoppar och blad i slutet av maj/början av juni. Larverna lever sedan på rosenbusken i några veckor, sen kryper den ner i jorden för övervintring och förpuppas när våren kommer, Exempel på rosensteklar är Rosenskottstekeln, ardis brunniventris, rosenbladstekeln, Blennocampa phyllocolpa, och slemmig rosenbladstekel, Endelomyia aethiops.Om blomskotten skrumpnar och vissnar har rosenskottstekelns larv varit framme. Hoprullade rosenblad är ett tecken på rosenbladstekeln som lagt sina ägg på bladkanterna. Efter ett tag kommer små vita eller ljusgröna larver som gnager av bladen som gulnar och faller av. Om bladens ovansida blir tunna och genomskinliga och bara ett bladskelett kvarstår har slemmiga rosenbladstekeln varit framme. 

 

Skador på frukt kan orsakas av äpplestekeln, Hoplocampa testudinea, och plommonstekeln, Hoplocampa flava. Ringformiga ärr på äpple och små svarta hål är tecken på deras larver. Karten underutvecklas, faller av i förtid och larven följer då med frukten till marken där den spinner en kokong och övervintrar.

 

TIPS & RÅD MOT VÄXTERNAS SUGANDE FIENDER:

Ett naturligt växtskydd är småfåglar och fladdermöss i trädgården som äter larver och därigenom hjälper till att hålla efter dem. Var uppmärksam efter tecknen bland dina växter och försök mota bort dem så tidigt som möjligt genom att plocka bort ägg och larver. Klipp bort angripna skott och blad. 

bottom of page