top of page

Rosor - Rabattrosor

Rabattrosor

"I folkmun" är begreppet rabattrosor svårt att definiera, då lågväxande buskrosor kan användas som rabattrosor och tvärtom. Vad som egentligen menas med rabattrosor är de lägre och inte sällan storblommiga, förädlade Rossorterna. Att rabattrosorna är bra just till rabatter är ju självklart: i grupper med flera av samma sort eller av olika sorter, men även till stora urnor och krukor. De låga, täta sorterna kan användas som marktäckare. Några av de högsta sorterna kan också spaljeras t.ex. mot en vägg och odlas likt en klätterros. Då låter man dem växa utan beskärning, bara lätt putsning behövs.

Alla rabattrosor är kulturrosor, d.v.s. sorter, inte rena arter. Oftast växer rabattrosorna rakt eller snett uppåt med styva, kraftiga stjälkar. De brukar beskäras hårt varje vår när "björkarna har musöron".

De flesta rabattrosorna blommar hela sommaren sedan de väl har börjat slå ut, eller också gör de en kort paus efter första blomningen och fortsätter senare på hösten med nya blommor. Putsa bort de utblommade blommorna så fort de vissnat, det stimulerar rosen till att bilda nya knoppar.

Skötselbehovet (klippning, putsning etc.) och krav på goda jordar och mycket näring gör att rabattrosorna är något mera arbetskrävande jämfört med t.ex. de förnöjsammare, engångsblommande buskrosorna. Naturgödsel är att föredra framför organisk gödsel. Gödsla på våren och ev. en gång till på sommaren, men gödsla inte senare än i månadsskiftet juli-augusti, för rosorna måste hinna mogna av innan vintern kommer.Se till att jorden aldrig torkar ut och kupa upp jord eller täckbark inför vintern. I kallare zoner kan även granris- och/eller täckvävstäckning behövas.

 

TrädgårdsDrömmar Möblerna&Pyntet
Engelska-gruppen 
Grandiflora-gruppen
Engelska rosor-gruppen
Grandiflora rosor-gruppen

Engelska rosor

Med engelska rosor menas rosor förädlade av David Austin i England. Han har gjort korsningar mellan gammaldags buskrosor och moderna rosor och fått fram många underbart doftande, storblommiga hybrider med "nya" färger. De är egentligen moderna buskrosor men används oftast som rabattrosor. Tyvärr är växtsättet och härdigheten (de flesta t.o.m. zon 3) inte det bästa möjliga, många är dessutom mottagliga för sjukdomar. Ganska skötselkrävande då de måste beskäras på våren och sedan putsas på utblommade blommor under sommaren. Vill ha goda jordar, mycket näring och sol.

Grandiflorarosor

Denna grupp tillkom i samband med att den mycket kända rosen 'Queen Elisabeth' introducerades 1954. Rosorna i denna grupp är hybrider mellan floribunda- och tehybridrosor, storblommigare och med färre blommor per klase än de förstnämnda dit de ibland förs, men mindre än sistnämnda.

Floribunda-gruppen
Tehybrid-gruppen
Floribunda rosor-gruppen
Tehybrid rosor-gruppen

Floribundarosor

Här finns många ypperliga rabattrosor. Modernare än polyantharosor och med nästan alla förekommande rosfärger. De växer vanligen tätt med oftast upprätta/snett upprätta grenar och kraftiga årskott. Blommorna är även här samlade i flerblommiga klasar och de är vanligen medelstora och i regel halvfyllda till fyllda, de flesta helt doftlösa eller svagt doftande. Blommar nästan oavbrutet hela sommaren från slutet på juni tills frosten kommer. Behöver ganska mycket skötsel då de måste beskäras på våren och sedan putsas på utblommade klasar under sommaren. Vill ha god jord, mycket näring och sol. De flesta härdiga till zon 3-4.

 

Tehybrid-gruppen

Vanligen menar man de storblommiga rosorna när man talar om tehybrider. Denna grupp innehåller många värdefulla rabattrosor som oftast blommar kontinuerligt och har massor av färger. De flesta går till zon 3-4. Kräver goda jordar och vanligen sol. Arbetskrävande.

 

bottom of page