top of page

Rosor - Klätterrosor

Klätterrosor

Man hör ibland talas om slinger- eller klängrosor, vilket är felaktigt, då inga rosor klänger eller slingrar sig utan de hakar sig fast i omgivningen med hjälp av sina taggar. Om det inte finns något att haka upp sig på så breder grenarna ut sig över marken och bildar med tiden stora, ogenomträngliga Törnrosa-snår!

Klätterrosor är användbara i pergolor, mot väggar, plank och staket, på bågar och stolpar och de kraftigaste sorterna kan t o m klättra i träd. Man kan också använda de sorter som har bågböjda grenar som marktäckare.

Bland klätterrosorna finns inte så många sorter för tuffare klimat och de vill ha goda jordar för att orka växa och blomma ordentligt. Växtsättet hos arter och de äldre hybriderna är ofta tätt och kraftigt med veka, bågböjda grenar. De moderna klätterrosorna är däremot ofta glesare, med höga, ibland nertill kala, starka grenar, som t o m klarar att växa upprätt utan stöd. Om man ger stöd så kan sådana rosor nå upp till 4-6 meter eller ännu mer. blommor tillsammans. De har enkla eller fyllda blommor.

TrädgårdsDrömmar Möblerna&Pyntet
Multiflora-gruppen 
Setigera-gruppen
Multiflora-gruppen
Setigera-gruppen

Multiflora-gruppen

Rosa multiflora, japansk busk- eller klätterros (Multiflora-gruppen) 

Växer förvildad här och var i Sverige. Växtsättet är kraftigt och högt med bågböjda grenar. Man kan använda den som friväxande stor buske, i buskage eller som klätterros. Små, vita, ibland svagt rosatonade blommor i stora klasar, ger ett mycket sirligt intryck. Svag, fruktig doft. Upp till 6 m hög och lika bred. Zon 4.

Setigera-gruppen

xxxxxxxx

Helenae-gruppen
Moschata-gruppen Myskrosor
Helenae-grupp
Moschata-grupp

Cxxxxxx

xxxxxxxxxxxx 

 

Moschata-gruppen, myskrosor

Moderna höga buskrosor som ofta används till klätterrosor. Skötselkrävande. Många doftar starkt. Många blommar kontinuerligt hela sommaren. Vill ha god jord och soligt läge för att blomma bra. Härdighet till zon 5 beroende på sorten-gruppen.

 

Wichuriana-gruppen
Kordesii-gruppen
Kordesii-gruppen
Wichuriana-gruppen

Wichuriana-gruppen

xxxxxxxxxxxx

Kordesii-gruppen

xxxxxxxx

Storblommiga klätterros-gruppen
xxxxx
Storblommiga Klätterrosor

x x 

xxxxxxxx

xxxxxxxxx

bottom of page